Strona Główna

Drukuj

Informacja ze zbiórki publicznej

Kategoria: Informacje
Opublikowano
Maciej Kopis
Odsłony: 2126

 

Informacja ze zbiórki publicznej

przeprowadzonej przez OSP Wójcin

 

                Na mocy decyzji Wójta Gminy Łubnice nr UG.5311.I.2.2012r z dnia 5 września 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie z siedzibą Wójcin, ul. Generała Karola Świerczewskiego 4, 98-432 Łubnice przeprowadziła na terenie gminy Łubnice, Centrum Kultury wsi Wójcin, Andrzejów w dniu 9 września 2012 roku zbiórkę publiczną w formie sprzedaży „cegiełek wartościowych”.


Podczas zbiórki zebrano łącznie kwotę 1970 zł ( jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych). Zebrane środki wpłacono na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie nr 23 8413 0000 0800 0345 2000 0001.  Środki te w całości przeznaczone będą na zakup sprzętu nagłaśniającego, który w znacznym stopniu wpłynie na jakość imprez i uroczystości, a także zebrań sprawozdawczych OSP.

                Pełną kontrolę i nadzór nad zbiórką sprawowała Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie. Informacje o zbiórce były zamieszczone w następujących mediach: strona internetowa OSP, strona internetowa www.wojcin.pl, bezpłatna gazeta Łącznik, strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach.