Strona Główna

Drukuj

Powiatowe zawody jednostek OSP w strzelectwie sportowym

Kategoria: Informacje
Opublikowano
Maciej Kopis
Odsłony: 1717

Powiatowe zawody jednostek OSP

w strzelectwie sportowym

 

Do wszystkich Zarządów Gminnych OSP

Powiat Wieruszowski

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowych Zawodach Strzeleckich. Zawody mają na celu nie tylko wyłonić najlepszych, lecz także mają być dobrą zabawą i pozwolić lepiej się poznać.

Serdecznie zapraszamy

  

Informacje dodatkowe

Opłata startowa, określona w regulaminie zawodów ma pokryć koszt amunicji, sędziów i poczęstunku, zwracamy uwagę na to iż opłata może ulec zmianie w zależności od pozyskanych środków od sponsorów. Jeśli zawody zyskają zainteresowanie i aprobatę strażaków za rok możemy spodziewać się kolejnych zawodach.

Przy zgłaszaniu drużyn prosimy podać liczbę uczestników z opiekunami.

 

W załączeniu Regulamin Zawodów. 


Regulamin

Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Powiatu Wieruszowskiego

 

1.      Cel zawodów:

·         popularyzacja sportu strzeleckiego

·         integracja młodzieży oraz środowiska strażackiego

 

2.      Organizator

·         Starosta Powiatu Wieruszowskiego

·         Zarząd Gminy OSP Łubnice

·         Jednostka OSP Wójcin

·         Klub Strzelectwa LOK „ SNAJPER” Wójcin

 

3.      Termin i miejsce zawodów

·         15 września 2013 (niedziela), Strzelnica Klubu SNAJPER Wójcin

·         Odprawa uczestników  godz. 11:00

·         Rozpoczęcie zawodów  11:30

 

4.      Warunki uczestnictwa:

·         w zawodach mogą brać udział:

         - w kategorii męskie drużyny pożarnicze:

- drużyna członków OSP w składzie 5 osób wyłonionych

w etapie gminnym lub wytypowanych przez Zarząd Gminny do   reprezentowania gminy  

         - w  kategorii żeńskie drużyny pożarnicze:

-drużyna  członków OSP w składzie 5 osób wyłonionych

w etapie gminnym lub wytypowanych przez Zarząd Gminny do   reprezentowania gminy 

 

·         wszyscy uczestniczy zawodów wykonują 5 strzałów próbnych  i  10 ocenianych

 

5.      Konkurencje

·         Karabinek sportowy 5,6 mm leżąc

 

6.      Klasyfikacja i nagrody

·         drużyna męska i żeńska  I miejsca -  puchar oraz dyplom

·         pozostałe  miejsca  - dyplomy

·         indywidualnie I-III miejsca  - dyplomy

 

7.       Organizacja

·         startowe wynosi 150zł od  wystawionej  drużyny

·         organizator zapewnia broń i amunicję oraz poczęstunek 

·         zgłaszanie drużyn  i pozostałych  uczestników zawodów dokonywać do dnia                  8 września 2013r pod   nr  tel.    

698486679 - Zenon Kopis

663593230 – Marek Grzesiak

 

8.      Postawienia końcowe

·         Na strzelnicy obowiązuje regulamin zawodów i regulamin strzelnicy

·         Decyzja sędziego jest decyzją ostateczną