Strona Główna

Drukuj

Dyngus 2013

Jak tradycyjnie co roku nasi druhowie odwiedzali wszystkich mieszkańców, lecz w tym roku mogli was jedynie obrzucać śniegiem. Strażacy roznosili i składali podziękowania za pomoc mieszkańców w zakupie i wyposażeniu samochodu.

 

Cieszymy się, że wszyscy popierają to co robimy, a i w tym roku wsparli nas dobrowolnymi datkami. Zebraliśmy 5469zł 50gr. za co serdecznie dziękujemy i przyznajemy, że nie spodziewaliśmy się takiego poparcia. Dzięki temu zakupiliśmy mundury dla dziewczy, kapelusze, sznury do koszuli, koszule, krawaty i pagony za łączną kwotę 4060zł. Bez takiego poparcia nie moglibyśmy realizować zakupu umundurowania dla młodzieży. Ze strażackim pozdrowieniem OSP Wójcin.