Strona Główna

Drukuj

Oddymiacz

W dniu 05.11.2013r nasza jednostka zakupiła wentylator oddymiający o wartości 6318 zł. Wykorzystaliśmy na to dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 2700zł. Pozostałe środki to nasze oszczędności.